دانلود رمان عشق شیطان  از ملینا رمضان پور مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان عشق شیطان pdf از ملینا رمضان پور مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان ملینا رمضان پور مـیباشـد

موضوع رمان: عاشقانه/ماورایی

خلاصه رمان عشق شیطان

سرنوشت ما و همه ی انسان های روی کره ی زمـین بستگی به یک نفر داره

کسی که مـیتـونه زندگی مارو به تنگنا بکشونه یا از بدبختی نجات بده

کسی که شیطان رو از تصمـیماتش منصرف مـیکنه

و سرانجام شیطان سجده خـواهد کرد.

دختری به نام هلنا شاهزاده ای گمشـده است که در هجده سالگی به این راز پی مـیبرد و طی سفری

مخفیانه به سرزمـینش از قدرت های ماورایی و سرنوشت شومش با خبر مـیشود.او مامور ازبین بردن

شیطان روی زمـین است!اما عشق داستان قصه را برهم مـیزند…

رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه

قسمت اول رمان عشق شیطان

ازﺻﺪاي ﭘﺮﻧﺪه ھﺎ ﻟﺐ ﭘﻨﺠﺮه ي اﺗﺎﻗﺶ ﺑﻠﻨﺪ ﺷﺪ.ﻛﺶ و ﻗﻮﺳﻲ ﺑﮫ ﺧﻮدش داد و دراﺗﺎﻗﺶ را ﺑﺎزﻛﺮد و

ﺑﮫ ﺳﻤﺖ ﺑﯿﺮون رﻓﺖ.ﺑﻨﺖ ﺧﺪﻣﺘﻜﺎر درﺣﺎل ﻛﺸﯿﺪن آب از ﭼﺎه ﺑﻮد ھﻠﻨﺎ ﺳﻄﻞ رو ازش ﮔﺮﻓﺖ و ﺻﻮرﺗﺶ

را ﺷﺴﺖ.ﺑﺎد ﻣﻮھﺎي ﻣﺸﻜﻲ ﺑﻠﻨﺪش ﻛﮫ ﺗﺎ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻛﻤﺮش ﻣﯿﺮﺳﯿﺪ را ﻧﻮازش ﻣﯿﻜﺮد ﻗﺪﺑﻠﻨﺪ و ﻛﻤﺮ ﺑﺎرﯾﻚ

ﺑﺎ ﭘﺎھﺎي ﻛﺸﯿﺪه و ﭼﺸﻤﺎن ﻣﺸﻜﻲ و درﺷﺘﻲ داﺷﺖ ﭘﻮﺳﺖ ﮔﻨﺪﻣﮕﻮن و ﺑﯿﻨﻲ ظﺮﯾﻒ و ﻛﻮﭼﻚ و ﻟﺐ ھﺎي

ﺳﺮخ ﻧﺖ-ﺧﺎﻧﻮم ﺗﻮروﺧﺪا اﯾﻦ ﺷﺎل ﺑﻨﺪازﯾﻦ رو دوﺷﺘﻮن ﺑﺎﻧﻮ ﻣﻦ رو دﻋﻮا ﻣﯿﻜﻨﻦ ھﻠﻨﺎ -ﺑﺎز ﻛﮫ ﺷﺮوع ﻛﺮدي

ھﻮا ﺑﮫ اﯾﻦ ﺧﻮﺑﻲ!ﻣﺎ ﺗﻮ دﻟﮫ طﺒﯿﻌﺘﻢ!ﺣﯿﻔﮫ! ﻛﻔﺶ ھﺎﯾﺶ را درآورد و ﭘﺎ ﺑﺮھﻨﮫ ﺑﯿﻦ ﺑﻮﺗﮫ ھﺎي ﺗﻤﺸﻚ ﻗﺪم

ﻣﯿﺰد ﺣﺲ ﻧﺸﺎط ﻛﻞ وﺟﻮدش رو ﭘﺮﻛﺮده ﺑﻮد ﺣﺲ ﯾﻜﻲ ﺷﺪن ﺑﺎ طﺒﯿﻌﺖ!ﭘﺪر را از دوردﺳﺖ ھﺎ دﯾﺪ!ﺑﺎ ﺧﻮد

ﮔﻔﺖ”ﺣﺘﻤﺎ ﺷﻜﺎر ﺑﻮده”!دوان دوان ﺑﮫ ﺳﻤﺖ اﺗﺎﻗﺶ رﻓﺖ!ﺷﺎﻧﮫ اي را ﻛﮫ ﻣﺎدر ﻣﯿﮕﻔﺖ ﭘﺪرش ﺑﮫ او ھﺪﯾﮫ

داده ﺑﻮد را ﺑﺮداﺷﺖ و ﺑﮫ ﺳﻮی ﭘﺪر رﻓﺖ .ﺻﺪاي ﻗﻠﺒﺶ ﻛﮫ ﺑﮫ ﺗﻨﺪي ﻣﯿﺘﭙﯿﺪ را ﻣﯿﺸﻨﯿﺪ ﻧﻔﺴﺶ ﺑﺎﻻ ﻧﻤﻲ آﻣﺪ

رﻧﮕﺶ ﭘﺮﯾﺪه ﺑﻮد..

 

لینک دانلود به درخـواست نویسنده رمان برداشتـه شـد..

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • اشتراک گذاری
  • 23 ژوئن 2022
  • محمد مهدی
https://5ee.ir/?p=849
لینک کوتاه مطلب:
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " پنج دانلود " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.