دانلود رمان چیزی شبیه باور  از Yalda zikzin لینک مستقیم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنیـد

دانلود pdf رمان

دانلود رمان چیزی شبیه باور pdf از Yalda zikzin لینک مستقـیم

برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF

نویسنده این رمان Yalda zikzin مـیباشـد

موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان چیزی شبیه باور

دختری به نام گیسو که روانشناسی مـیخـونه و دختر مقـیـد و چادریه که قراره همسایه رو به رویی

جدیـدی بیاد به محلشون…از قضا پسر این همسایه رو قبلا ملاقات کرده پسره بر عکس گیسو

یه پسر دختر باز و بی اعتقاده و …

رمان پیشنهادی:دانلود رمان شکنجه رویا رستمـی

قسمت اول رمان چیزی شبیه باور

ﻧﻪ ﻧﻪ آﻗﺎ ﺻﺒﺮ ﮐﻦ ﯾﻪ ﻟﺤﻈﻪ زود ﻗﻀﺎوت ﻧﮑﻦ اﯾﻦ رﻣﺎن ﻣﺜﻞ ﺑﻘﯿﻪ رﻣﺎﻧﺎﯾﯽ ﮐﻪ

ﺧﻮﻧﺪﯾﺪن ﻧﯿﺴﺖ راﺟﺐ اﯾﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﯾﻪ دﺧﺘﺮه ﻓﻘﯿﺮ ﺑﯽ ﺧﺎﻧﻤﺎن ﯾﻬﻮ ﯾﮑﯽ ﺑﯿﺎد

ﺑﮕﻪ ﯾﻪ ﻧﻨﻪ ﺑﺰرگ ﭘﯿﺮ داري ﮐﻪ ﯾﻪ ﭘﺎش ﻟﺐ ﮔﻮره ﯾﮑﯽ دﯾﮕﻪ روي ﺗﺨﺖ ﯾﻪ ارث ﻗﻠﻨﺒﻪ

ﻫﻢ داره ﮐﻪ ﻫﻤﺶ ﻣﺎل ﺧﻮدت ﻣﯿﺸﻪ ﯾﺎ راﺟﺐ ﯾﻪ ازدواج ﺳﻮري ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ آﺧﺮش

ﻫﻤﻪ ﻋﺠﻘﻮﻟﯽ ﻣﯿﺸﻦ ﺗﻤﻮم ﻣﯿﺸﻪ ﻣﯿﺮه ﯾﺎ دﺧﺘﺮ ﺧﻮﺷﮕﻞ ﭘﺴﺮ ﮐﺶ و ﺑﺎﮐﻼس ﻣﺤﻞ

اﯾﻦ رﻣﺎن رو ﺗﺎ آﺧﺮش ﺑﺨﻮﻧﯿﻦ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﻔﺎوﺗﺶ ﭘﯽ ﺑﺒﺮﯾﻦ ﭼﯿﻪ ﻫﯽ ﭼﺮﺗﻮ ﭘﺮت ﻣﯿﮕﻢ ﺑﺮم

ﯾﻪ دوش ﺑﮕﯿﺮم ﻣﺮدم ﺗﻮ اﯾﻦ ﻇﻠﻤﺎت و ﮔﺮﻣﺎ اﯾﻦ ﭘﺪر ﺧﻮﺷﮕﻞ ﻣﺎم ﻣﺎﺷﯿﻨﻤﻮ درﺳﺖ

ﻧﻤﯽ ﮐﻨﻪ ﮐﻬﻬﻬﻬﻪ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﺴﯽ اوﻣﺪم ﺑﻘﯿﻪ راه رو ﻫﻢ ﭘﯿﺎده اوﻣﺪم ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ

روي ﺗﺨﺘﻢ ﮔﺬاﺷﺘﻢ و رﻓﺘﻢ ﺳﻤﺖ ﺣﻤﻮم ﯾﻪ دوش ﺑﺎ ﯾﺦ ﻣﯿﭽﺴﺒﯿﺪ اﻟﻬﯽ ﻣﻦ

ﻗﺮﺑﻮن آﻓﺘﺎﺑﻤﻮن ﺑﺮم! ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ در اوردم و رﻓﺘﻢ زﯾﺮ دوش آﺧﯿﯿﯿﯿﯿﯽ ﺧﻨﮏ ﺷﺪم

ﭼﻪ ﮐﯿﻔﯽ ﻣﯿﺪه ﻫﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﻪ ﺗﻮ ﺣﻤﺎم ﮐﻨﺴﺮت آواز ﺑﻪ ﭘﺎ ﻣﯿﮑﺮدم ﺻﺪاي ﻣﺎﻣﺎن

رو ﭘﺸﺖ در ﺣﻤﻮم ﺷﻨﯿﺪم ﮔﯿﺴﻮ ﺣﻤﻮﻣﯽ؟ آره ﺑﺎز ﺗﻮ ﻧﺸﺴﺘﯽ اون ﺗﻮ آﻫﻨﮓ ﻣﯿﺨﻮﻧﯽ؟

ﯾﻪ ﺑﺎر ﻧﺸﺪ ﺑﺮه ﺗﻮ ﺣﻤﻮم اﯾﻦ ﻓﮏ رو ﺑﺒﻨﺪه زﺷﺘﻪ دﺧﺘﺮﺧﻨﺪﯾﺪم و ﭼﺸﺸﺸﺸﺸﻢ ﮐﺶ داري ﮔﻔﺘﻢ

ﺑﻌﺪ از ﻧﯿﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﮐﻪ ﺣﺎﻟﻢ ﺟﺎ اوﻣﺪ و ﺗﻤﯿﺰ و ﺷﺴﺘﻪ رﻓﺘﻪ ﺷﺪم اوﻣﺪم ﺑﯿﺮون ﻟﺒﺎﺳﺎﻣﻮ ﺗﻨﻢ ﮐﺮدم

برای دانلود رمان روی لینک زیر کلیک کنید

دانلود رمان

  • اشتراک گذاری
  • 6 ژوئن 2022
  • محمد مهدی
https://5ee.ir/?p=633
لینک کوتاه مطلب:
کلیه حقوق این وبسایت متعلق به " پنج دانلود " بوده و هر گونه کپی برداری ممنوع میباشد!
طبق ماده 12 فصل سوم قانون جرائم رایانه ای کپی برداری از قالب و محتوا پیگرد قانونی خواهد داشت.