خرید النگو پخش دعواهای خانوادگی ممنوع شد

معاون سیما طی یك بخشنامه جدید به مدیران شبكه، پخش نمای نزدیك از خشونت‌های شدید به ویژه قتل و شكنجه و لحظات جان دادن قربانیان را ممنوع كرده است. به گزارش مهر طی ابلاغیه از سوی علی دارابی، معاون سیما به مدیران شبكه‌ها، مدیران گروه و مدیران تامین برنامه اعلام شد پخش نمای نزدیك و طولانی از خشونت‌های شدید به ویژه قتل، ضرب و شتم، خونریزی، شكنجه و لحظات جان دادن قربانیان ممنوع شد.در این بخشنامه تاكید شده نشان دادن هر گونه خشونت كه به نحوی باعث جذابیت و از میان رفتن قبح این مسئله شود، ممنوع است. معاون سیما از مدیران خواست آثار پخش شده ترویج دهنده روابط انسانی باشد و این مسئله در تولیدات داخلی و پخش فیلم‌های باید رعایت شود تا آثار بخش شده برای بینندگان آرامش‌بخش باشد.در بخشی دیگر از این ابلاغیه آمده است نشان دادن دعواهای خانوادگی نیز ممنوع است مگر آنكه به مصلحت و انتقال یك پیام ارزشی كمك كند.نمایش هر گونه شكنجه خود یا دیگری و قطع عمدی اعضای بدن موجود زنده یا مرده و مثله كردن ممنوع است. دارابی تاكید دارد كه نباید آثار تلویزیونی به شكل افراطی قتل، آدمكشی و خودكشی را نشان داده كه ترویج دهنده خشونت باشد.همچنین پخش صحنه‌های مربوط به لحظه‌هایی بر خون، سلاح سرد یا گلوله به بدن و زخمی شدن قسمتی از بدن یا شكسته شدن استخوان ممنوع شده است، حتی پخش صدای این موارد هم ممنوع اعلام شد.علی دارابی در این باره كمیته‌ای تشكیل داده و این كمیته موظف است روی آثار ایرانی و پخش فیلم‌های خارجی در این باره نظارت داشته باشد تا چنین مواردی در آثار نباشد.