خرید النگو مخالفت مجلس با 2 فوريت طرح انتقال آب به درياچه اروميه

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه امروز خود با 2 فوريت طرح انتقال آب به درياچه اروميه مخالفت كردند.به گزارش خبرنگار جام جم آنلاين طرح 2 فوريتي انتقال آب به درياچه اروميه براي نجات از خشك شدن در دستور كار امروز سه شنبه مجلس قرار داشت، كه پس از بحت و بررسي و صحبت نمايندگان موافق و مخالف، نمايندگان به 2 فوريت آن راي ندادند و اين طرح بصورت عادي در مجلس بررسي خواهد شد.نادرقاضي پور و جواد جهانگيرزاده نمايندگان اروميه و محمود احمدي نماينده شازند به عنوان موافقان اين طرح و حيدري نماينده اردل و فارسان و موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد به عنوان مخالف اين طرح صحبت كردند.