خرید النگو كشف جمجمه ميمون 20 ميليون ساله در اوگاندا

يك تيم بين‌المللي از ديرينه‌شناسان در اوگاندا موفق به كشف فسيلي شدند كه به گفته آن‌ها متعلق به جمجمه يك ميمون 20 ميليون ساله بوده است.به گزارش فارس،‌ طبق گفته‌هاي دانشمندان اين نخستين مرتبه‌اي است كه جمجمه كامل ميموني با چنين قدمت در اوگاندا كشف شده و از اينرو اين كشور را در نقشه دنياي علم قرار خواهد داد.اين جمجمه در حالي كشف شد كه تيمي از ديرينه‌شناسان اوگاندايي و فرانسوي در پي كشف فسيل‌هايي از جانوران پيش از تاريخ در يكي از مناطق متعلق به آتشفشاني خاموش بودند.«مارتين پيكفورد» از «كالج دو فرانس» پاريس گفت:‌ اين جمجمه فسيل شده متعلق به يك ميمون نر از خانوداه «اوگانداپيتكوس ماژور» است كه ريشه‌اي منقرض شده از ميمون‌هاي بزرگ امروزي بوده و در حدود 20 ميليون سال پيش در اين منطقه مي‌زيستند.دانشمندان در صددند اين فسيل را براي انجام آزمايشات بيشتر به پاريس منتقل كرده و پس از سند برداري آن‌را به اوگاندا بازگردانند.«بريجيت سنوت» استاد موزه تاريخ طبيعي فرانسه گفت: اين فسيل در فرانسه پاكيزه و آماده خواهد شد و در حدود يك سال آينده به كشور خود بازگردانده مي‌شود.دانشمندان فرانسوي از 25 سال گذشته تاكنون كاوش‌هاي علمي گسترده‌اي را در اوگاندا آغاز كرده‌اند.