خرید النگو نتیجه نظر سنجي برنامه نود

سرویس ورزشی «» ـ  سوال نظر سنجي برنامه نود به نتايج ضعيف پرسپوليس طي سه هفته اخير مرتبط مي شد که از مخاطبان پرسش شده بود: دليل اعتراض هواداران پرسپوليس از روي سکوها چيست؟شرکت کنندگان در اين نظر سنجي از ميان سه گزينه: بازي ضعيف بازيکنان، صبر کم تماشاگران و نحوه روي کار آمدن حميد استيلي .در پايان برنامه از ميان بيش 2 ميليون شركت كننده، 13 درصد به گزينه يک يعني بازي ضعيف بازيکنان، 36 درصد به گزينه دو يعني صبر کم تماشاگران و بالاخره 51 درصد به گزينه نحوه روي کار آمدن استيلي راي دادند.