خرید النگو به فردوسي‌پور اجازه پخش درگيري داده نشد

برنامه نود شب گذشته در حالي برگزار شد كه رويارويي تلفني دايي و استيلي نقط اوج برنامه بود؛ در حالي كه بحث مربيان فعلي و پيشين پرسپوليس در اين برنامه مي‌رفت به جنجالي تازه بدل شود به آرامي پايان يافت.به گزارش ايسنا، برنامه نود اين هفته با موضوع اصلي بحث درباره دلايل نتيجه نگرفتن پرسپوليس در هفته‌هاي ابتدايي ليگ از ساعت 23 و 30 دقيقه آغاز شد. يكي از نكات جالب اين برنامه تاكيد فردوسي‌پور بر پخش صحنه‌هاي درگيري نيروي انتظامي با تصويربردار برنامه 90 بود كه با وجود تاكيد تهيه‌كننده و مجري اين برنامه، مسولان صدا و سيما به او اجازه ندادند كه اين صحنه‌ها را پخش كنند. اين مخالفت با واكنش فردوسي پور مواجه شد و گفت كه بهتر بود صدا و سيما براي احقاق حق به او اجازه پخش اين تصاوير را مي‌دادند.