خرید النگو یوسفیان: قوانین داخلی مجلس ربطی به دولت ندارد

دولت پیش از از انتشار پیشنهاداتش برای اصلاح آیین​​نامه داخلی مجلس، آن را روز چهارشنبه هفته گذشته در جا نامه​ای نمایندگان قرار داد تا آنها در طول تعطیلات یک هفتگی صحن علنی، آن را مطالعه کنند.این را عزت​الله یوسفیان​ملا مخبر کمیسیون آیین​نامه مجلس به خبرآنلاین گفت و در پاسخ به اینکه چرا دولت بار دیگر همچون انتشار نامه​اش در انتقاد ازمصوبه برنامه پنجم در مجلس و یا اصلاح قانون بودجه 90، چنین نامه​ای را در آغاز تعطیلات مجلس منتشر کرده و به نمایندگان داده است، گفت: تعطیلات مجلس، زمان خوبی برای انتشار نامه​های دولت نیست. باید ببینیم که دست​هایی در کار است که چنین می​کنند یا اتفاقی است که این روند تکرار می​شود.او که تاکید داشت دولت نمی تواند چنین پیشنهاداتی برای اصلاح آیین​نامه داخلی مجلس داشته باشد از اینکه این موضوع به گونه​ای مطرح شده که رسانه​ها از ان به عنوان دخالت قوه مجریه در امور قوه مقننه تعبیر کنند، گلایه کرد و گفت: سوال اساسی اینجاست که وقتی دولت می داند که این پیشنهادات ولو اینکه بهترین پیشنهادات ممکن هم باشد، قابل طرح نیست، برای چه آن را مطرح می کند؟ برای چه بی آنکه این پیشنهدات را در جلسات داخلی مطرح کرده و یا به کمیسیون آیین​نامه مجلس ارائه دهد، ان را رسانه​ای می کند؟نماینده آمل بی​آنکه وارد محتوای پیشنهادات دولت در این زمینه بشودف ادامه داد: برای مطرح شدن پیشنهادات دولت در مجلس، قانون داریم. این پیشنهادات یا باید در قالب لایحه​ای به مجلس ارائه شود و یا اینکه در جلسات کمیسیون​های تخصصی از سوی نماینده دولت برای اصلاح طرح یا لایحه​ای مطرح گردد.  یوسفیان ملا با تاکید بر اینکه آیین​نامه داخلی دولت ارتباطی به دولت ندارد، ادامه داد: اصلا دولت چطور می​خواهد این پیشنهادات را در مجلس مطرح کند؟ در حالیکه اصلا لایحه​ای در این زمینه ندارد و نمی​تواند داشته باشد؟این نماینده اصولگرای مجلس در حالی که یادآور می​شد مجلس هرگز پیشنهادی برای اصلاح امور داخلی دولت یا آیین​نامه​های آن نداشته و دخالتی در نحوه اداره جلسات دولت نکرده است، در پاسخ به اینکه آیا این اقدام دولت، نوعی دخالت در امور مجلس و ناقض اصل استقلال قوا هست یا نه؟، گفت: با نگاهی خوش بینانه می توان گفت که این​ها صرفا یک سری درخواست هستند. ما بدبین به تداخل قوا با این رویکرد دولت نیستیم. ولی همانطور که گفتم پیشنهادات آنها قابل طرح نیست. حتی اگر همه 290 نفر نماینده با این پیشنهادها موافق باشند، باز هم هم طبق قانون قابل طرح نیست. با این اوصاف نمی​ئانم که چرا دولت این موارد را مطرح می کند تا رسانه​ها از آن به تداخل قوا، تعبیر کنند.به گفته سخنگوی کمیسیون آیین​نامه مجلس، درهای این کمیسیون به روی همه باز است. پس چرا دولت این پیشنهادات را به کمیسیون آیین نامه ارائه نداد و ترجیح داد ان را رسانه​ای کند؟وی در واکنش به سخنان محمددهقان عضو هیات رئیسه مجلس که گفته بود، تنها راه بررسی این پیشنهادات در مجلس آن است که در قالب طرحی از سوی نمایندگان ارائه شود، گفت: حتی این کار را هم نمی​توان کرد. نماینده​ها نمی​توانند حتی این پیشنهادات را در قالب طرح بنویسند. مگر آنکه ابتدا در کمیسیون آیین​نامه به تایید برسد. مضاف بر اینکه هر طرحی باید منشا آن نمایندگان باشند نه دولت!