خرید النگو هر امريکايي حداقل پانزده هزار يورو بدهي دارد

هر امریکایی حداقل پانزده هزار یورو بدهی دارد. شبکه تلویزیونی فرانس دو گزارش داد: امریکایی ها فراتر از داشته هایشان زندگی می کنند.به نظر می رسد محدودیت های الگوی اعتباری آشکار شده است.در امریکا در حاشیه شهرها هنوز نمایندگی های فروش برخی از شرکت های خودروسازی هستند که توقفگاه هایشان پر از خودرو است.امریکایی ها این خودروها را با کارتهای اعتباری (قرض) می خرند.امریکا تا خرخره زیر قرض رفته است و نرخ بهره در این کشور در حال افزایش است.یکی از امریکایی ها می گوید: قیمت ها در حال افزایش است.من فکر نمی کنم اقتصاد این وضع را بتواند تحمل کند.در امریکا که کشور مصرف لقب گرفته است هر امریکایی حداقل پانزده هزار یورو بدهی دارد که باید پرداخت کند.در این کشور همه، خریدهای خود را با کارتهای اعتباری (قرض) انجام می دهند.آنها حتی قهوه و ساندویچ خود را با این شیوه خریداری می کنند.هر امریکایی در کیف پول خود حداقل چهار کارت اعتباری دارد.اما این عادت شاید بزودی تغییر کند.یکی از امریکایی ها می گوید: من شاید شیوه زندگی ام را تغییر دهم.بدون شک تا این حد از کارتهای اعتباری استفاده نخواهم کرد. وضع امریکایی ها مردم این کشور را نگران کرده است زیرا احتمال دارد این وضع باعث شود شیوه زندگی آنها تغییر کند.یکی از امریکایی ها می گوید: این وضع برای ما به معنای افزایش نرخ بهره است.وام هایی که برای خرید خودرو یا خانه دریافت می کنیم برای ما گران تر تمام خواهد شد.به این ترتیب این وضع به طور مستقیم ما و بدون شک آینده فرزندان ما را تحت تاثیر قرار خواهد داد.به نظر می رسد از چند ماه پیش امریکایی ها متوجه شده اند که کشورشان دیگر نمی تواند با بیش از داشته هایش به حیات خود ادامه دهد.