خرید النگو نگراني جهاني از تكرار بحران 2008

شبکه تی وی پنج فرانسه گزارش داد: تحلیلگران به شدت نگران فرو رفتن بازارهای مالی در جهنمی مشابه بحران سال دو هزار و هشت هستند. این شبکه افزود: بورس تل آویو، از معدود بازارهای مالی که روز یکشنبه باز بود، در پایان معاملات خود سقوط هفت درصدی را تجربه کرد.حال سوالات زیادی درباره اتفاقاتی که احتمال دارد در آغاز معاملات روز دوشنبه مهمترین بازارهای مالی آسیا و سپس اروپا رخ دهد مطرح شده است.این نگرانی ها پس از تنزل رتبه اعتباری اقتصاد امریکا و با وجود تماس های مکرر ساعت های اخیر قدرتهای بزرگ ادامه دارد. شاید سقوط بازار مالی تل آویو مقدمه اتفاقاتی است که در کمین بازارهای مهم جهان نشسته است.سقوط بازار مالی تل آویو به حدی بود که معاملات آن تعطیل شد.این درحالی است که بازارهای مالی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز بحرانی شده اند.به نگرانی ها درباره بحران بدهی های منطقه پولی یورو، نگرانی درباره تنزل رتبه اعتباری اقتصاد امریکا نیز افزوده شده است.در چند ساعت مانده به باز شدن بازارهای مالی آسیا، نگرانی ها تشدید شده است به طوری که برخی از تحلیلگران از احتمال فرو رفتن بازارهای مالی در جهنمی مشابه بحران سال دو هزار و هشت نگران هستند.دیوید جونز استراتژیست آی جی گروپ می گوید: به نظر من ما به سمت بازارهای پرتنش پیش می رویم.در چهار گوشه جهان، جلسات و کنفرانس های تلفنی افزایش یافته است.وزرای دارایی و بانک های مرکزی گروه هفت، کشورهای عضو گروه بیست و رئیس بانک مرکزی اروپا به طور گسترده در حال گفتگو هستند.بانک مرکزی اروپا احتمال دارد در ساعات آینده بیانیه ای منتشر کند.این بانک بویژه نگران سرنوشت ایتالیا و اسپانیاست.