خرید النگو نرخ برابري ارزهاي معتبر جهاني

 ارزش ین ژاپن در بازارهای مبادلات ارز جهانی در مقابل دلار امریکا با مقداری کاهش همراه بود. به گزارش شبکه تلویزیونی سی ان ان ، امروز هر یک دلار امریکا با هفتاد و هشت ممیز هفت صدم ین ژاپن خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته ارزش ین ژاپن در مقابل دلار امریکا با چهل صدم درصد کاهش همراه بوده است. این در حالی است که هر یک یورو با یک دلار و چهل و سه سنت در بازارهای ارز خرید و فروش می شود که در مقایسه با روز گذشته یک صدم درصد کاهش داشته است. هر یک پوند انگلیس نیز با یک دلار و شصت و چهار سنت در بازارهای جهانی مبادله می شود که در مقایسه با روز گذشته شش صدم درصد کاهش داشته است.