خرید النگو قتل به خاطر جای پارک!

تهران امروز: كتك كاري سر جاي پارك يك كشته برجاي گذاشت.13 مرداد ماه ماموران كلانتري شهر جديد پرديس در جريان وقوع يك قتل در اين شهر قرار گرفتند. با حضور ماموران مشخص شد اين قتل طي درگيري بين دو جوان 30 و35 ساله به نام‌هاي حميد و عباس رخ داده است كه طي آن حميد با زدن ضربه چاقو به گردن عباس وي را كشته است. شاهدان صحنه به ماموران گفتند: با شنيدن صداي درگيري و داد و فرياد و فحاشي خود را به محل درگيري رسانده و مشاهده كرديم كه عباس و حميد با يكديگر درگير شده‌اند كه اين درگيري به داخل مغازه نيز كشيده شد؛ ناگهان حميد با چاقويي كه در دست داشت عباس را از ناحيه گردن مورد ضربه قرار داد و در حالي‌كه همچنان چاقو را در دست داشت، از محل متواري شد.ماموران نيز به مخفيگاه متهم رفته و او را كه در حال تعويض لباس‌هاي خوني خود بود دستگير كردند.متهم پس از انتقال به پليس آگاهي به ماموران گفت: علت درگيري به خاطر محل پارك موتور بود. در حال بستن لوازم خود بر روي موتور بودم كه در يك لحظه مسير خيابان بسته شد و عباس به خاطر همين موضوع به من اعتراض كرد و پس از آن بود كه با بالا گرفتن درگيري لفظي، ميان من و عباس درگيري فيزيكي ايجاد شد و او نيز مرا مورد ضرب و شتم قرار داد. همسايه‌ها دخالت كرده و ما را از يكديگر جدا و مرا به داخل مغازه بردند. من كه به خاطر كتك خوردن از سوي عباس بسيار عصباني شده بودم چاقويي را كه از قبل در داخل مغازه مبل‌سازي جامانده بود برداشتم. در همين زمان، عباس مجددا به سمت من آمد و در حالي كه در حال بلند شدن از زمين بودم، ناگهان تعادلم به هم خورد و در شرايطي كه در حال زمين خوردن بودم، چاقو به گردن عباس برخورد كرد كه باعث خونريزي و پارگي شديد گردن او شد. بلافاصله بعد از آن به خانه آمده تا لباس‌هايم را تعويض نمايم كه پس از گذشت دقايقي ماموران به در منزل آمده و در آن لحظه متوجه شدم كه عباس به خاطر ضربه چاقويي كه در دست من بود، كشته شده است. تحقيقات درباره اين ادعاي متهم ادامه دارد.