خرید النگو زندانیان طبقه‌بندی می‌شوند

وزیر دادگستری گفت: با توجه به رقم بالای زندانیان مواد مخدر پیشنهاد شده است که در هر استان یک اردوگاه راه‌اندازی شود که تمام متهمان مواد مخدر اعم از فروشنده و یا مصرف کننده به این اردوگاه‌ها منتقل شوند. به گزارش ایسنا، سیدمرتضی بختیاری روز یکشنبه پس از جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوالی مبنی بر وضعیت زندان‌های کشور ادامه داد: هم‌اکنون در هفت استان این اردوگاه‌ها تاسیس شده است. وی افزود: در صورتی که این اتفاق بیافتد می‌توان سایر زندانیان را در زندان‌های فعلی طبقه‌بندی کرد. البته باید مجازات‌های جایگزین حبس نیز در نظر گرفته شود و امیدوارم روزی به جایی برسیم که فردی در زندان باشد که جایش در زندان است.