خرید النگو برداشت از صندوق توسعه ملي براي مسكن مهر غيرقانوني است

سرویس مجلس «» ـ نماينده مردم شهر كرد گفت: شعار دولت، شعار قشنگي است، ولي اجرايي نيست و امكان تحقق اين خواسته ضعيف است، زیرا كشور ما كشوري است كه از لحاظ درآمد سرانه، در رده‌هاي پایانی جدول جهاني است.نصر‌الله ترابي درباره پيشنهاد رئيس‌جمهور براي افزايش تعطيلي‌هاي پایان هفته به خبرنگار ما گفت: مطالبي كه مطرح مي‌شود، بايد قاعده‌مند باشد. تعطيلات تنها دولتي نيست و بخش خصوصي را نيز بايد در نظر گرفت، چرا که بخش خصوصي آنقدر در رفاه نيست كه همه کارمدان آن بتوانند برای تفریح به سواحل و جنگل‌ها بروند.وي تأكيد كرد: شعار دولت، شعار قشنگي است، ولي اجرايي نيست و امكان تحقق اين خواسته ضعيف است، زیرا كشور ما كشوري است كه از لحاظ درآمد سرانه در رده‌هاي پایانی جدول جهاني است؛ بنابراین، بايد ديد که در كشور، همه اين امكان را دارند كه از آن دو روز تعطيلي استفاده كنند و نمي‌توان به دلیل اقليت دولتي، برنامه‌اي داد كه براي بیشتر جامعه قابليت اجرايي و عملياتي ندارد.عضو كميسيون اجتماعي مجلس درباره دستور رئيس‌جمهور براي برداشت از صندوق توسعه ملي براي مسكن مهر گفت: رئيس‌جمهور حق ندارد، دستور برداشت بدهد، چرا كه بايد تركيب هيأت امنا مشخص شود و اين كار با مجوز هيأت امنا صورت گيرد. بعد هم با فرض اين‌كه هيأت امنا برگزیده شدند و اجازه برداشت هم بدهند، بنا بر قانون، تنها براي بحث‌هاي توليدي و ارزي اجازه برداشت از اين صندوق امكانپذير است.وي همچنین يادآور شد: اين قاعده برداشت خلاف برنامه است. نمي‌شود هر جا تنگنا پدید آمد، از اين صندوق توسعه ملي برداشت کرد. دارايي اين صندوق بايد افزوده شود و به آن برگردد و چرخش آن بايد فقط براي بخش خصوصي باشد.نماينده شهركرد درباره زمزمه‌هايي مبني بر كاهش مهلت استعفاي مديران تا انتخابات از شش ماه به سه ماه گفت: بعيد مي‌دانم، چنين موضوعي از سوي مجلس مطرح شود و مطرح شدنش هم اشكال دارد، چرا كه قانون بايد ثبات داشته باشد. مجلس هم بايد استمرار رآي داشته باشد كه مردم بر پایه آن زندگي خود را تنظيم كنند. از نظر عرف ملي و بين‌المللي هم اشكال دارد.وي تأكيد كرد: همين اصلاحاتي كه به ‌تازگي در قانون انتخابات انجام شد، هم كار خوبي نبود، زیرا اين همه تنش ايجاد كرد و ثمرات زيادي هم نداشت. مردم بايد بدانند كه بنا بر چه دورنمايي و قاعده‌اي تصميم بگيرند و اين بي‌ثباتي قانوني رويه خوبي نيست. قانون بايد هر روز كم‌حجم‌تر و اصلاحات در آن كمتر شود. اگر اشكال دارد، بايد به محتواها برگردد و بايد به سمت كاهش و ادغام و تلفيق باشد. قانون بايد شفاف و آينده‌نگر و جامع و جامعه‌نگر باشد و اين كار خوبي نيست كه هر جا به اين نتيجه رسيديم، قانون مانع است، آن را براي يك عده تغيير بدهيم.