خرید النگو بحرين قطر را به قطع روابط تهديد كرد

وزارت خارجه بحرين با تسليم يادداشت اعتراضي شديداللحن به سفارت قطر در منامه، اين كشور را به قطع روابط تهديد كرد.به گزارش فارس، منابع آگاه بحريني به پايگاه خبري «اليوم السابع» مصر اعلام كردند كه وزارت خارجه بحرين يادداشت اعتراضي تسليم سفارت قطر در منامه كرده است.بنا بر اين گزارش، اين يادداشت اعتراضي پس از آن تسليم سفارت قطر شد كه شبكه خبري الجزيره انگليسي گزارشي از روند شكل‌گيري اعتراضات و تظاهرات در بحرين پخش كرد.اين اعتراض در حالي صورت مي‌گيرد كه بسياري از كارشناسان تاكيد مي‌كنند كه شبكه الجزيره آنچنان كه بايد، تحولات و اعترضات مردمي بحرين را در چند ماه اخير پوشش نداده و در روند كاري خود از رژيم بحرين جانبداري كرده است. اين امر به جايي رسيد كه غسان بن جدو خبرنگار و مدير دفتر الجزيره در بيروت در اعتراض به همين جانبداري غيرحرفه‌اي الجزيره استعفا كرد.دولت بحرين در اين اعتراض ادعا كرده است كه پخش چنين برنامه‌اي، تلاشي است براي تفرقه‌افكني ميان دو ملت بحرين و قطر.در همين خصوص برخي شخصيت‌هاي پارلماني و رسانه‌اي بحرين با حمله به شبكه الجزيره، اعلام كردند كه دست‌هاي صهيونيستي اين شبكه را اداره مي‌كند و هدف آن تجزيه و نابودي وحدت امت عربي و اسلامي است.سميره ابراهيم عضو مجلس شوراي بحرين در اين خصوص اعلام كرد: ما مطمئن شديم كه شبكه الجزيره دستگاه رسانه‌اي عربي نيست بلكه دستگاهي غربي در كشورهاي عربي است كه اهداف آن با اهداف دستگاه‌هاي اطلاعاتي تفاوتي ندارد.همچنين محمود المحمود عضو پارلمان بحرين نيز به دفاع از رژيم حاكم در اين كشور پرداخت و بدون اشاره به سركوب مردم در چند ماه اخير، مدعي شد كه الجزيره در پي مخدوش كردن وجهه بحرين است و دردناك اين است كه اين شبكه از طرف كشوري حمايت مي‌شود كه ادعا مي‌كند برادر بحرين و از كشورهاي شوراي همكاري خليج فارس است.