خرید النگو یک ورزشکار دیگر هم درگذشت

مهر، رجبی که حدود یک ماه پیش به عنوان مهمان راهی رقابت های جهانی پیوند اعضا در سوئد شده بود، پس از بازگشت به کشور به علت عارضه ریوی در بیمارستان عرفان بستری شد و شب گذشته به دلیل عوارض ناشی از این بیماری درگذشت.رجبی، نخستین مدل آور ایران در مسابقات بیماری های خاص جهان بود و انجمن بیماری های خاص را در کشور بنیانگذاری کرد.این ورزشکار قائمشهری در پنج دوره بازیهای جهانی پیوند اعضاء و دو دوره بازیهای خاورمیانه در سیدنی، بوداپست مجارستان، کوبه ژاپن،نانسی فرانسه، کویت و بانکوک شرکت کرده بود و چندین مدال جهانی و آسیایی در کارنامه افتخاران وی به چشم می خورد.