خرید النگو نامه مهدی کروبی به حسین کروبی

آفتاب نوشت:حسین کروبی، پسر مهدی کروبی، در یادداشتی در فیس‌بوک نوشت که نامه‌ای از پدرش به دست وی رسیده است. حسین کروبی گفت پدرم در این نامه نوشته است: در خصوص ملاقات با پدر، هرگونه صلاح می‌دانید عمل نمایید و از مسافرت به خارج از کشور حتماً پرهیز نمایید زیرا مصلحت نیست و مطمئن باشید ندامت و پشیمانی جبران‌ناپذیری دارد.