خرید النگو لايحه افزايش تعطيلات عيد فطر به مجلس رفت

محمود احمدي نژاد رييس جمهوري اسلامي ايران لايحه افزايش تعطيلي عيد سعيدفطر را براي طي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي كرد.به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت ، بر اساس اين لايحه،تعطيلي عيد سعيدفطر به دو روز افزايش مي يابد و در صورت تقارن روز دوم شوال با تعطيلات رسمي يا هفتگي ، روز بعد از تعطيلات،تعطيل خواهد بود.اين لايحه در جلسه يكشنبه مورخ 9/5/1390با قيد يك فوريت به تصويب هيات وزيران رسيده بود.اين لايحه به منظور بهره گيري بيشتر از بركات و فيوضات معنوي بزرگترين عيد مسلمانان و بزرگداشت اين عيد اسلامي به تصويب هيات دولت رسيده است.