خرید النگو كاخ سفيد خواستار اتحاد احزاب سياسي شد

در حالي كه رتبه اعتباري آمريكا براي نخستين بار كاهش يافته است سخنگوي كاخ سفيد خواستار اتحاد احزاب سياسي آمريكا براي حل و فصل مشكلات اقتصادي اين كشور شد.به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از پايگاه اينترنتي پرس تي وي، جي كارني تاكيد كرد احزاب سياسي آمريكا بايد با همكاري و اتحاد بيشتر گام مهمي را براي كاهش هزينه هاي بودجه بردارند . احزاب سياسي آمريكا بايد متعهد شوند تا براي حل مشكلات و چالشهاي اقتصادي آمريكا متحد شوند.موسسه رتبه بندي استاندارد پورز براي نخستين بار در تاريخ فعاليت خود رتبه اعتباري آمريكا را يك رتبه كاهش داده است. موسسه اس اند پي اعلام كرد اقدامات دولت و كنگره آمريكا براي كاهش كسري بودجه و افزايش سقف بدهي ها به هيچ وجه كافي نبوده است.هفته گذشته باراك اوباما رييس جمهور آمريكا قانون افزايش سقف بدهي و كاهش هزينه هاي بودجه تا ده سال آينده را امضا كرده است.كارني در ادامه تصريح كرد رييس جمهور آمريكا از نمايندگان جمهوري خواه و دموكرات خواسته است تا فارغ از اختلافات سياسي و ايدئولوژيك حزبي براي حل و فصل مشكلات اقتصادي و مالي آمريكا متحد شوند.بر اساس قانون جديد، سقف بدهي هاي آمريكا با 2.4 تريليون دلار افزايش به بيش از 16.7 تريليون دلار رسيده است. دولت آمريكا نيز متعهد شده تا ده سال آينده 2.1 تريليون دلار از هزينه هاي بودجه را كاهش دهد . اين در حالي است كه موسسه اس اند پي بر اين باور است كه آمريكا بايد تا ده سال آينده 4 تريليون دلار از هزينه هاي خود را كاهش دهد.