خرید النگو سارق مسلح بانك تغيير چهره داده بود

جام جم: كارآگاهان پليس آگاهي، سارق سابقه‌داري را كه اقدام به سرقت مسلحانه از بانكي در شهر اهواز كرده بود، شناسايي و دستگير كردند.سرهنگ محسني، رئيس پليس آگاهي استان خوزستان در تاييد اين خبر گفت: در پي سرقت مسلحانه از بانك، كارآگاهان وارد عمل شده و با انجام تحقيقات توانستند اطلاعات لازم را در اين خصوص به دست آورند.كارآگاهان پليس با اثربرداري از محل وقوع جرم و بازبيني فيلم دوربين مداربسته بانك و چهره‌نگاري، مخفيگاه سارق سابقه‌دار را شناسايي و وي را دستگير كردند و به پليس آگاهي انتقال دادند كه در بازرسي از مخفيگاه وي، يك قبضه كلت كمري، 6 عدد فشنگ و ساير وسايل مرتبط با سرقت كشف و ضبط شد.محسني افزود: در تحقيق از متهم، وي ابتدا منكر سرقت شد، ولي در مواجهه با مستندات و مدارك لب به اعتراف گشود و گفت: به خاطر مشكلات مالي و بيماري، با برنامه‌اي از قبل طراحي شده اقدام به سرقت خودرو و بانك كرده و چون در گذشته در شركتي نزديك بانك كار مي‌كردم و با وضعيت نگهباني و كاركنان آن آشنايي داشتم، با خريدن يك قبضه كلت كمري و سرقت يك دستگاه خودرو و تغيير چهره با استفاده از كلاه گيس، عينك و ماسك، اقدام به سرقت مسلحانه از بانك كردم. پس از تكميل پرونده، متهم با صدور قرار قانوني روانه زندان شد.