خرید النگو ساخت مسجد با یارانه های نقدی

اهالی روستای دهیچ هرمزگان با استفاده از یارانه های نقدی مسجد می سازند . به گزارش واحد مرکزی خبر ، این روستا با 400 نفر جمعیت مسجد کپری دارد و مردم با پس انداز بخشی از یارانه هایشان مسجدی با 170 مترمربع زیربنا در دست ساخت دارند .عضو شورای اسلامی روستای دهیچ گفت : هر ماه سرپرستان 88 خانوار ساکن این روستا نشست برگزار می کنند و هر یک به اندازه توان ، مبلغی برای ساخت این مسجد به اعضای شورای اسلامی روستا تحویل می دهند .یکی دیگر از اعضای شورا هم گفت : در هفت ماه گذشته با 15 میلیون تومان یارانه اهالی مسجد تا مرحله سقف ساخته شده و برای تکمیل آن 30 میلیون تومان دیگر نیاز است .دهیار این روستا هم گفت : اهالی مصمم هستند این رویه را تا ساخت کامل مسجد ادامه دهند .اهالی دهیچ دامدار و کشاورز هستند .روستای دهیچ از توابع بخش سندرک شهرستان میناب است و تا مرکز هرمزگان 200 کیلومتر فاصله دارد.