خرید النگو در فدراسيون فوتبال هيچ اختلافي وجود ندارد

عزيز محمدي در گفت‌وگو با فارس، در مورد وجود اختلاف بين رئيس و اعضاي هيئت رئيسه فوتبال اظهار داشت: هيچ اختلافي بين رئيس و اعضاي هيئت رئيسه وجود ندارد و نواب رئيس به خوبي در كنار رئيس هستند. فدراسيون نيز با قدرت به كار خود ادامه مي‌دهد و برنامه ويژ‌ه‌اي براي فوتبال داريم. سازمان ليگ نيز به عنوان بخشي از اين فوتبال در كنار فدراسيون قرار دارد. رئيس سازمان ليگ تاكيد كرد: اينكه گفته مي شود رئيس فدراسيون كنار مي رود و فرد ديگري جايگزين وي خواهد شد صحت ندارد و اين موضوع بيشتر از سوي برخي رسانه ها منتشر مي شود. وي در مورد اينكه سازمان ليگ از ماجراي انتقال خسرو حيدري به استقلال خودش را كنار كشيده است، گفت: اين‌گونه نيست و ما پيگير وضعيت حيدري هستيم و اين مشكل را حل مي‌كنيم.