خرید النگو حاشيه ديدار شاهين و پرسپوليس

 فارس، درهاي ورزشگاه شهيد بهشتي بوشهر از ساعت 19:30 باز شد و تماشاگران وارد ورزشگاه شدند و ظرفيت ورزشگاه در ساعت 21 تكميل شد. اين ورزشگاه حدود 15 هزار نفر گنجايش دارد اما بيش از اين تعداد تماشاگر در وزرشگاه حضور دارند. * اسكوربورد ورزشگاه براي اولين مرتبه قرار است روشن شود. لحظاتي پيش براي دقايقي اسكوربورد روشن و آزمايش شد. * از شهرهاي اطراف بوشهر تماشاگران خود را به اين شهر رسانده‌اند. بيشتر تماشاگران طرفدار شاهين هستند و برخي از تماشاگران نيز پشت در مانده‌اند. * سومديك مربي آلماني پرسپوليس با ديدن جمعيت حاضر در ورزشگاه متعجب شد. * هيئت فوتبال استان از آوردن طومار تشكر آميز برخي از تماشاگران از حامي مالي تيم شاهين بوشهر جلوگيري كرد. * با حضور وحيد طالب‌لو در ميدان تماشاگران به شدت كاپيتان تيم شاهين بوشهر را تشويق كردند. * تماشاگران بوشهري علي كريمي كاپيتان پرسپوليس را هم تشويق كردند اما نسبت به عليرضا حقيقي هيچ واكنشي نشان ندادند. حقيقي فصل گذشته با تماشاگران بوشهري مشكل پيدا كرد و حتي كارش به كميته انضباطي نيز كشيده شد. * عليرضا محمد بازيكن تيم پرسپوليس هنگام گرم كردن با اصابت سنگي به سرش بر روي زمين افتاد. ديدار دو تيم از ساعت 22:30 آغاز مي‌شود.