خرید النگو جمع‌بندی اصلاح قانون کار پایان یافت

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه هم اکنون اصلاحات مدنظر دولت در مورد قانون کار نهایی و به جمع بندی رسید، گفت: پس از اتمام بررسی در شورای عالی کار، لایحه تقدیمی به مجلس برآیند نظرات کارگران، کارفرمایان و دولت خواهد بود.عبدالرضا شیخ الاسلامی در گفتگو با مهر از جمع بندی کامل و نهایی قانون کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد و گفت: وزارتخانه بررسی ها و کارشناسی های خود در زمینه اصلاح قانون کار را نهایی و جمع بندی کرده است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار داشت: با اتمام بررسی ها در وزارتخانه، هم اکنون جمع آوری نظرات نمایندگان کارگران و کارفرمایان را در دستور کار خود قرار داده ایم.شیخ الاسلامی ادامه داد: از نمایندگان شرکای اجتماعی در قالب جلسات شورای عالی کار دعوت به عمل آورده ایم و از این طریق به دنبال نظرخواهی از نمایندگان کارگری و کارفرمایی کشور پیرامون اصلاح قانون کار هستیم.وی با اشاره به اینکه در تلاش هستیم تا لایحه اصلاحی نهایی تقدیمی به مجلس برآیند نظرات  کارشناسی های همه شرکای اجتماعی باشد، بیان داشت: در این زمینه وزارتخانه از لحاظ قانونی الزامی برای دعوت از نمایندگان کارگری و کارفرمایی نداشته است.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: برای تقویت همگرایی در کارها پذیرفتیم که نمایندگان کارگری و کارفرمایی در زمینه اصلاح قانون کار نظرات خود را در نشست های شورای عالی کار ارائه کنند.به گفته شیخ الاسلامی، اخیرا نیز در برنامه تجلیل از کارآفرینان برتر که در حضور رئیس جمهور برگزار شد با رویکرد تقویت مشارکت شرکای اجتماعی، از توانایی های نمایندگان کارگران و کارفرمایان استفاده شده است.وی با تاکید بر اینکه در بخش تعاون نیز که به تازگی در وزارتخانه های کار و رفاه ادغام شده است هم با روحیه کار جمعی و مشارکت دیگر شرکای اجتماعی کار خواهد شد.وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از آخرین اقدامات صورت گرفته در زمینه تدوین سند توسعه اشتغال کشور خبر داد و گفت: این سند هم اکنون در حال تدوین است اما به نظر می رسد تا پایان شهریور ماه سال جاری نهایی و قابل ارائه شود.