خرید النگو جریان انحرافی هرگز نتوانست مساجد را تصاحب کند

عضو فراکسیون روحانیون مجلس گفت: در زمان حضور جریان
انحرافی در برخی از سازمان های وابسته به شهرداری در گذشته شکافی بین مساجد
و نهاد‌های فرهنگی رخ داد و این جریان با علم به اینکه نمی‌تواند مساجد را
تصرف کند، در پی تضعیف آنها بر آمد.

به گزارش خانه ملت، “غلامرضا مصباحی مقدم” با اشاره به اینکه سال‌های پیش نطفه جریان انحرافی در سازمان فرهنگی هنری
شهرداری تهران خط تمایزی بین مباحث فرهنگی و هنری و شهرداری‌ها کشید، تاکید
کرد: جریان انحرافی درنطفه بود و سیاست گذاری در شهرداری‌ها را به عهده
داشت که در حرکتی مذبوحانه بین مراکز فرهنگی و هنری و مساجد جدایی انداخت
در صورتی که هرگز این دو مقوله با هم درتضاد نبوده و حرکت این دو محور در
کنار هم، موجب تعالی هر چه بیشتر و بهتر آن‌هامی‌شود.

وی در تشریح انگیزه جریان انحرافی در زمان حضور و فعالیت در این حوزه گفت:
جریان انحرافی به خوبی می‌دانست که مسجد جایگاهی والا‌تر از آن دارد که
بتوانند به آن نفوذ کنند و به دنبال منافع خود در آن باشند به همین دلیل در
پی تضعیف و کم رنگ کردن نقش مساجد بر آمد.

مصباحی مقدم ادامه داد: چون امکان تملک مساجد برای جریان انحرافی هرگز
نبود و نیست و نخواهد بود و  افراد مرتبط با این جریان می‌دانستند که مساجد
ملک شخصی آن‌ها برای توسعه و گسترش تفکراتشان نخواهد شد به دنبال توسعه
مراکز دیگری رفتند تا بتوانند از کانال دیگری با جذب نیروهای جوان، برروی
افکار آن‌ها تاثیر بگزارند.

عضو فراکسیون روحانیون مجلس با تاکید بر اثر منفی جدایی کانون‌های فرهنگی و
هنری از مساجد بر هر دو حوزه، افزود: مساجد نقطه عطف جریان‌های فرهنگی،
سیاسی، مذهبی و اعتقادی در کشور ما هستند به همین دلیل پیگیری هرموضوعی از
مرکزیت آن‌ها می‌تواند توان و کیفیت جریان را بهبود بخشد‌‌ و همان طور که
تجربه سال های اخیر نشان داد، اگر مسجد محور بود و فرهنگسرا و باشگاه و
کتابخانه در ارتباط با مسجد فعالیت می‌کردند مشخصا نتایج بهتری گرفته می‌شد.

وی با استقبال از تجهیز ۲۵ در صد از مساجد به کانون‌های فرهنگی و هنری
گفت: متاسفانه در دولت‌های قبلی به نحوی بدل سازی برای مساجد رخ داد وبا
دور شدن کانون فعالیت‌های فرهنگی و هنری از مساجد، در پی تضعیف محوریت
مساجد برآمدند.  غافل از اینکه مساجد می‌توانند ماهیت حقیقی فرهنگ و هنر را
متبلور و به مردم نمایش دهند