خرید النگو تعيين نماينده رييس جمهور براي آزاد راه تهران شمال

هيئت وزيران بنا به پيشنهاد رئيس جمهور و به استناد اصل 127 قانون اساسي ، ‌وزير راه و شهرسازي را به عنوان نماينده ويژه رئيس‌جمهور براي اعمال اختيارات هيئت وزيران در خصوص آزادراه تهران – شمال تعيين كرد.به گزارش خبرگزاري فارس هيئت وزيران در راستاي تسريع در احداث پروژه آزاد راه تهران – شمال و رفع موانع موجود در اين راستا، علي نيكزاد را به عنوان نماينده ويژه رئيس جمهور براي اعمال اختيارات هيئت وزيران در خصوص آزادراه تهران -شمال تعيين كردند.بر اين اساس، تصميماتي كه توسط نماينده ياد شده در خصوص امور اجرايي موضوع مذكور اتخاذ مي‌شود در حكم تصميمات رئيس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجراست و با رعايت آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور است.پيش از اين كارگروهي متشكل از وزيران راه و ترابري، مسكن و شهرسازي، جهاد كشاورزي، دادگستري، رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و مدير عامل شركت آزاد راه تهران ـ شمال اين مسئوليت را بر عهده داشتند.