خرید النگو تصاویر شگفت انگیز فوران آتشفشان اتنا

فعالیت آتشفشان اتنا از ساعت 20:00 جمعه شب به وقت محلی دوباره آغاز شد و تصاویری شگفت انگیز از پرتاب مواد مذاب را به وجود آورد.به گزارش خبرگزاری مهر، آتشفشان اتنا یکی از فعال ترین آتشفشانهای جنوب ایتالیا است. حفره جنوب شرقی این آتشفشان از ساعت 20:00 جمعه شب فعالیت خود را آغاز کرد و فورانی تماشایی را نشان داد.اولین فورانهای این ماشین آتش کمی پس از غروب آفتاب نمایان شد و در نیمه های شب این حفره به شدت شروع به ایجاد چشمه هایی جوشان از مواد مذاب کرد.این فوران زیبا به سرعت خواب را از سر گردشگران و مردم کنجکاو ربود و آنها را درحالی که دوربینهای عکاسی خود را آماده می کردند، به خیابانها کشاند. به دلیل فوران آتشفشان، فرودگاه محلی «فونتانا روسا» از نیمه شب تا ساعت 7 صبح تعطیل شد.براساس گزارش کورییره دلا سرا، موسسه ملی ژئوفیزیک و آتشفشان شناسی ایتالیا دوشنبه هفته گذشته از یک فوران جدید در این آتشفشان خبر داده بود.دانشمندان این موسسه در این خصوص اظهار داشتند: «غیر ممکن است که دقیقاً زمان فوران را تعیین کنیم؛ اما منتظر بودیم که بین یکی دو روز اخیر این فوران را شاهد باشیم.»