خرید النگو احمدی نژاد روز خبرنگار را تبریک گفت

رييس‌جمهور كشورمان امروز عصر پس از جلسه هيات دولت با حضور در جمع خبرنگاران گفت: روز خبرنگار را به همه عزيزان تبريك مي‌گويم، آن‌ها كه حرمت انسان و انديشه و قلم را پاس مي‌دارند و زندگي خود را در راه رساندن پيام‌هاي آزادي بخش و اخبار احياگر انسان فدا مي‌كنند.به گزارش ايسنا، احمدي نژاد گفت: ‌جامعه خبري هم‌چون گذشته پرنشاط، با انگيزه، هدف‌دار و پايبند به ارزش‌هاي الهي و انساني است و الگوي انساني اطلاع رساني درست و حق طلبانه را در برابر چشم جهانيان به نمايش مي‌گذارد.رييس‌جمهور كشورمان در پاسخ به اين سئوال كه اگر شما خبرنگار بوديد بهترين خبري كه به مردم ارائه مي‌داديد چه بود، گفت: خبرنگار خبر مي‌گيرد و خبر نمي‌دهد.