خرید النگو نمي توان كشور را با بخشنامه‌ اداره كرد

مصطفي كواكبيان درباره انتقادات اخير به رسانه‌ها در بحث امنيت اجتماعي، گفت: چگونه مي‌توان زماني كه امام جمعه يك شهر، اتفاقي مثل تجاوز دسته جمعي را فاش مي‌كند و از تريبون نماز جمعه از آن صحبت مي‌كند، به رسانه‌ها بگوييم كه در اين زمينه سكوت كنند و واقعيات را منتشر نكنند؟به گزارش ایلنا، نماينده مردم سمنان افزود: اگر اتفاقات خاص و ويژه مثل زخمي كردن يك طلبه يا قتل يك قهرمان ملي از سوي رسانه‌ها پوشش داده نشود، آن زمان بايد انتقاد كرد، چرا كه رسانه‌ها بايد واقعايت را منتشر كنند.كواكبيان تصريح كرد: تحقق كامل امنيت اجتماعي درگرو ريشه‌يابي دقيق علت‌هاي شرايط بد امروز است و پرداختن به علت‌هاي فرعي، ما را از رسيدن به تحليل جامع و كارآمد بازخواهد داشت.نماينده سمنان با تاكيد بر اينكه فقر، بيكاري، تبعيض و ظلم زمينه ساز ناهنجاري هاي اجتماعي است، گفت: اگر منشا فساد موجود، فقر و بيكاري و… باشد، نمي توان به كساني كه اين مشكلات را به طور جدي بررسي و منتشر مي كنند ايراد گرفت و اتفاقا بايد براي كساني نگران بود و از كساني انتقاد كرد كه مي خواهند كشور را به صورت بخشنامه‌اي اداره كنند و مسلما نمي توانند در اين زمينه بدون درنظر گرفتن علت اصلي، موفق باشند.دبيركل حزب مردمسالاري به خبرنگار پارلماني ايلنا گفت: يك نظام مدعي مردم سالاري ديني نبايد دچار حوادثي باشد كه در طي روزهاي اخير اتفاق افتاده است، چرا كه اين حوادث موجب تشويش خاطر مردم خواهد شد و بايد به شكل جدي با تبعيض و مشكلات اقتصادي كه دليل اصلي اين وقايع است مبارزه كرد.كواكبيان افزود: انتقادات اخير به رسانه‌ها درباره پوشش اخبار حوادث در كشور، تنها پاك كردن صورت مسئله و پرداختن به مسائل حاشيه‌اي است.نماينده سمنان در پايان با تاكيد براينكه رسانه ها هم نبايد سياه نمايي كنند گفت: واقعيات بايد از سوي رسانه ها منتشر شود، ولي اين واقعيات بايد مستند باشد و در اين زمينه به صدا وسيما هم به عنوان رسانه ملي انتقاداتي وارد است كه بايد اصلاح شود.