خرید النگو كشف بي‌سابقه محموله 9 تني مواد مخدر

علي عبدالهي گفت كه 9 تن مواد مخدر در كشور توسط ماموران نيروي انتظامي در مسير بم – كرمان كشف شد.

علي عبدالهي معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه
دولت خبرگزاري فارس، با اعلام خبر كشف 9 تن مواد مخدر براي اولين‌بار توسط
ماموران نيروي انتظامي در مسير بم- كرمان گفت كه ماموران نيروي انتظامي به
خاطر اشراف اطلاعاتي خوب، ديشب موفق شدند يك محموله بسيار بزرگ مواد مخدر
كه در يك كانتينر جاسازي شده بود را كشف كنند.

وي همچنين در خصوص بحث شناسايي و دستگيري عوامل ترور شهيد رضايي‌نژاد
خاطرنشان كرد: دستگاه‌هاي اطلاعاتي و امنيتي در اين خصوص در حال كار هستند
كه به‌محض كسب نتيجه اطلاع‌رساني صورت خواهد گرفت.

معاون امنيتي و انتظامي وزير كشور همچنين در پاسخ به وجود برخي شايعات در
مورد وضعيت نامطلوب امنيتي در تهران اظهار داشت: براي تعيين ميزان امنيت
شاخص‌هاي آماري وجود دارد كه بررسي آنها نشان مي‌دهد در 4 ماهه اول امسال
نسبت به 4 ماهه سال گذشته جرائم خطرناك كه احساس امنيت را تغيير مي‌دهد،
كمتر اتفاق افتاده است.