خرید النگو كشف بقاياي كشتي بريتانيايي در محل برج‌هاي دوقلو

باستان‌شناسان در محل ساختمان برج‌هاي دوقولوي تجارت جهاني نيويورك، بقايايي از يك كشتي بريتانيايي متعلق به قرن 18 را كشف كردند كه شواهدي تازه از اعزام سربازان انگليسي به اين سرزمين در زمان جنگ‌هاي داخلي را نشان مي‌دهد.به گزارش فارس،‌ اين كشتي شكسته كه در منطقه صفر در قسمت منهتن جنوبي كشف شد، بقايايي از يك كشتي ترابري قرن هجدهمي است كه سربازان بريتانيايي را به آمريكا منتقل مي‌كرد.به گفته باستان‌شناسان بقاياي اوليه اين كشتي سال گذشته و در ماه جولاي در همين منطقه كشف شده بود به همين خاطر شناسايي بخش ديگري از آن و در كنار يكديگر قرار دادن دو يافته نشان داد كه قدمت اين كشتي به سال 1770 ميلادي و در زمان جنگ انقلابي آمريكا باز مي‌گردد.اين كاوش كه در حدود دو هفته به طول انجاميد بخش جلوي كشتي را كه در حدود 32 فوت طول داشته است را شناسايي كرد اما باستان‌شناسان بر اين باورند كه طول كلي اين كشتي در حدود 50 فوت در پايه و 60 فوت در قسمت عرشه بوده است.طبق اسناد موجود، محققان اعلام كردند، اين كشتي در حال عبور از درياي كارائيب با بادهاي گرم «تردو» برخورد كرده و در اين منطقه به گل نشسته و ديگر موفق به ادامه مسير نشده است.