خرید النگو سرمايه‌ها بايد به سمت شهرهاي نزديك تهران هدايت شوند

سرویس مجلس «» ـ عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي اسلامي گفت: با توجه به موقعيت ويژه استان‌هاي نزديك به تهران، بايد راهكاري براي هدايت سرمايه به اين استان‌ها اندیشیده شود.اكبر رنجبرزاده، نماينده مردم اسدآباد به خبرنگار ما گفت: اين امر به ‌عنوان يك استراتژي مهم براي نظام مطرح است، به همين دليل، جا دارد تا به‌عنوان لايحه و طرحي جدي مطرح شود.وي افزود: در صورت تحقق اين امر، شاهد حسنات بسياري براي كشور خواهيم بود، اما متأسفانه به‌ دليل كوتاهي در اين زمينه، استان همدان به استاني تبديل شده كه بالاترين ميزان مهاجرت به ديگر شهرهاي كلان و تهران را دارد. رنجبرزاده با اشاره به نزديكي همدان به عراق و تركيه ادامه داد: اين كشورها بازارهاي خوبي مي‌توانند باشند، اما ما تدابيري براي جذب بازارهاي آنها به كار نگرفته‌ايم و اين يك ضعف مهم براي صادرات است. اين نماينده در ادامه به حوزه انتخابي خود اشاره كرد و گفت: 64 درصد مردم اسدآباد كشاورزند. كشاورزي در اينجا به معناي زمين كوچك، سرمايه اندك و اشتغال بالاست، ولی متأسفانه براي اين قشر هم فكر خاصي نشده است تا مشكلات آنها كاهش يابد. وي با اشاره به اين‌كه يارانه‌هاي كارخانه‌هاي لبني پرداخت نشده است، افزود: ‌پرداخت نکردن يارانه‌هاي كارخانجات لبني و همچنين افزايش قيمت علوفه و مواد اولي، موجب ضرر و زيان به كشاورزان و دامداران شده است. رنجبرزاده توضيح داد: كارخانه‌هاي لبني به اين بهانه شير را از دامداران نمي‌خرند، يا بهاي اندكي براي آن پرداخت مي‌كنند. در واقع شير ارزان فروخته مي‌شود و اين خسارت سنگين به دامداران، مي‌تواند به راحتي با پرداخت يارانه‌هاي كارخانه‌هاي لبني جبران شود.نماينده مردم اسدآباد در پايان گفت: برخي از روستاهاي ما، هنوز شاخص‌هاي قابل‌ قبول توسعه يافتگي ندارند؛ بنابراین، با فراهم ساختن زيرساخت‌ها در اين روستاها، مي‌توان اشتغال را افزايش داد و مانع از مهاجرت روستاييان شد.