خرید النگو تغيير کاربري جالب زمين در شمال کشور

خراسان خبر داد:شنيده شده چند مسئول شهري در شمال کشور با خريد يک قطعه زمين کشاورزي يک و نيم هکتاري در ورودي يک شهر به قيمت متري 20 هزار تومان، آن را تبديل به ميدان بار اين شهرستان کرده و هر غرفه را تا 30 ميليون تومان فروخته اند. اين اقدام توسط ضابطين قضايي در حال پيگيري است.