خرید النگو بحران کم آبی در ۱۵۰ روستای لردگان

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت:بحران
کم آبی در ۱۵۰ روستایی شهرستان لردگان واقع در استان چهار محال بختیاری
بسیار جدی است

به گزارش خانه ملت، “عبدالمحمد بابا احمدی میلانی” گفت: بسیاری از زمین‌های کشاورزی این حوزه انتخابیه خشک شده اند و متاسفانه وضعیت کشاورزی این شهرستان بسیار نامناسب است.

نماینده مردم لردگان در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرستان با توجه به
شرایط اقلیمی و آب وهوایی مناسبی که دارد یکی از قطب های کشاورزی در استان
چهارمحال بختیاری به شمار می آید.

وی ادامه داد: نیاز اولیه کشاورز برای کاشت، داشت وبرداشت محصول منابع آبی
است ودر صورتی که آب مورد نیاز کشاورزان تامین نشود، این صنعت در شهرستان
لردگان با مشکل های جدی روبرو می شود.

بابا احمدی میلانی افزود: ما در تولید محصو ل‌های کشاورزی نظیر گندم،
لوبیا وجو در استان چهارمحال بختیاری جایگاه ممتازی داریم ولی متاسفانه به
علت این که اقدامات کارآمدی در این راستا صورت نمی گیرد این مشکل تبدیل به
بحران شده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی وسیاست خارجی ٰ، مجلس اظهار امیدواری کرد: دولت با
یک برنامه ریزی کار آمد وموثر می تواند بحران کم آبی این حوزه انتخابیه را
برطرف کند و بسترهای توسعه محصول های کشاورزی را در این منطقه  فراهم کند.