خرید النگو بانك‌ها براي پرداخت تسهيلات به قوانين عمل نمي‌كنند

سرویس مجلس ـ نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ، از عمل نكردن بانك‌ها به تعهداتشان درباره تسهيلات بخش كشاورزي در روستاها انتقاد كرد.به گزارش «»، عيسي جعفري، سخنگوي كميسيون كشاورزي مجلس شوراي اسلامي گفت: بنا بر قانون، بانك‌ها بايد تسهيلات به كشاورزان را مطابق تضمين‌هاي روستايي پرداخت كنند، اما اكنون كه پنج ماه از سال گذشته، هنوز اين اتفاق نيفتاده است.وي افزود: اگر ما قانون وضع كنيم و بانك‌ها عمل نكنند، دور باطلي است كه بايد تجديد‌نظري در اين زمينه شود.جعفري در ادامه با اشاره به خشكسالي‌ها در چند سال گذشته نيز گفت: اين خشكسالي‌ها كشاورزان را با مشكلات جدي روبه رو كرده است. در اين ميان، بحث ‌تمديد نشدن تسهيلات براي كشاورزان مشكل آفرين شده كه شما بايد به ‌عنوان وزارتخانه تخصصي در اين حوزه چاره انديشي كنيد.نماينده مردم بهار و كبودرآهنگ با انتقاد از پرداخت نشدن پول گندم به كشاورزان گفت: كشاورزاني كه گندم‌هايشان را به دولت فروخته اند، هنوز پولي دريافت نكرده‌اند و همین، در كل استان همدان، معضلي براي كشاورزان پدید آورده است.وي افزود: كشاورزان آن قدر قدرت مالي ندارند كه بتوانند بيش از حد منتظر دريافت مطالباتشان باشند؛ بنابراین، ضروري است هر چه سريعتر اين مسأله پيگيري و مرتفع شود.جعفري همچنين با انتقاد از ‌صادر نکردن سيب‌زميني گفت: متأسفانه می بینيم كه به بهانه‌هاي گوناگون، جلوي صادرات به سيب‌زميني به ‌ويژه به كشور عراق گرفته شده است.وي توضيح داد: در سال 88 نيز شاهد اين اتفاق بوديم و دو ماه براي رفع اين مشكل پيگيري كرديم، اما هنگامی مسأله آن رفع شد كه بازارهاي عراق را از دست داده بوديم.عيسي جعفري در پایان گفت: نزديك به 60 درصد واحدهاي توليدي ما در بزرگترين شهرك صنعتي استان همدان تعطيل است.وي توضيح داد: علت تعطيلي اين واحدهاي صنعتي و توليدي، نبود نقدينگي با نا‌توانی براي بازپرداخت تسهيلات است. در صورت رفع اين مسأله و تزريق سرمايه، شاهد ايجاد اشتغال پايدار هستيم كه اميدوارم با توجه بيشتر وزارت اقتصاد و دارايي اين مسائل به كلي مرتفع شود.