خرید النگو افزایش‌ماهواره‌ها‌را‌باید درضعف‌شبکه‌های‌داخلی‌یافت

نماینده کنگاور، گفت: افزایش ماهواره‌ها را باید در ضعف شبکه‌های داخلی جست‌وجو کرد، هر چه ماهواره‌ها در پشت بام‌ها افزایش پیدا کند، صدا و سیما باید در عملکرد خود بیشتر دقت کند.به گزارش ایلنا، جواد زمانی با تاکید بر اینکه عملکرد صدا و سیما قابل نقد است، اظهار داشت: وقتی شبکه‌های پرباری داشته باشیم که بتواند، خلاءهای ورزشی، سرگرمی جوانان و قشرهای مختلف را پوشش دهد، قطعا گرایش مردم به شبکه‌های خارجی کمتر می‌شود.زمانی با اشاره به اینکه صدا و سیما اقدامات مفیدی هم انجام داده است، افزود: صدا و سیما اقدامات مفیدی هم انجام داده است اما این بدان معنا نیست که از نقد مبراست.این نماینده مجلس خاطرنشان کرد:عملکرد ضعیف صدا و سیما در بخش های مختلف، موجب افزایش ماهواره‌ها در کشور شده است، بنابراین بهتر است که صدا و سیما در برخی عملکرد خود تجدید نظر کند، تا از گرایش اقشار مختلف جامعه به سمت رسانه‌هاي خارجي بکاهد.