خرید النگو استيضاح وزراي خارجه و كشاورزي تكذيب شد

عضو هيئت رئيسه مجلس شوراي اسلامي،گفت: نمايندگان تاكنون هيچ گونه بحث جدي در خصوص استيضاح وزاري خارجه و يا كشاورزي نداشته اند و لذا هر گونه خبري در اين زمينه كذب محض است.استيضاح وزراي خارجه و كشاورزي تكذيب شدبه گزارش باشگاه خبرنگاران، حسين سبحاني نيا نماينده مردم نيشابور در مجلس شوراي اسلامي  با اشاره به وجود اخباري مبني بر امكان استيضاح وزراي خارجه و كشاورزي، اظهار داشت: بحث استيضاح اين دو وزير جدي نبوده و صحت ندارد.عضو هيئت رئيسه مجلس خبر استيضاح يا سوال از وزراي مذكور را تكذيب كرد و در توضيح گفت: سوال از وزراء جز حقوق نظارتي نمايندگان است اما در مورد دو وزير مذكور چنين خبري صحت ندارد.