خرید النگو پايان نظام ليبرالي از 2008

اقتصاددان امریکایی اذعان کرد فاتحه اقتصاد امریکا خوانده شده است. به گزارش شبکه تلویزیونی راشا تودی، ریچارد ولف استاد اقتصاد سیاسی دانشگاه نیویورک گفت: از بیست سال پیش همواره دولتمردان امریکایی بر این نکته تاکید داشته اند که اقتصاد مبتنی بر فعالیت بخش خصوصی ، کلید طلایی موفقیت است و به رونق و شکوفایی اقتصادی پایدار منجر می شود اما در بحران مالی سال دو هزار وهشت ، این نظام اقتصادی سقوط کرد.با بروز این بحران، دولت امریکا وارد عمل شد و با کمکهای مالی برای مساعدت به شرکتهای بیمه و بانکهای بحران زده وارد عمل شد به این امید که بحران مالی کشور مهار شود اما اینطور نشد.افزایش نرخ بیکاری و بالارفتن شمار خانوارهای امریکایی که خانه هایشان را از دست می دهند موید همین مساله است.ریچارد ولف در ادامه افزود: سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی متوجه شده اند که نظام اقتصادی امریکا شکست خورده است و هیچ کاری نمی توان در اینده انجام داد که ان را نجات داد.همه مردم امریکا نگران هزینه های دولتی هستند.این نگرانی که زمانی در میان طبقه متوسط امریکا وجود داشت حالا حتی به طبقات بالای اقتصادی امریکا سرایت پیدا کرده است.البته طبقه متوسط امریکا نیز در حال نابودی است.طبقه بالای اقتصادی امریکا نیز متوجه شده است با سیاستهای اجرا شده ، مرغی که تخم طلا برای انها می گذاشت مرده است.