خرید النگو عمق بحران آمريكا هنوز نمايان نشده

پژوهشگر امریکایی تصریح کرد مردم امریکا به عمق فاجعه اقتصادی کشورشان پی نبرده اند. به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، تریور کوهن گفت: مشکلات اقتصادی و مالی امریکا در حالی ادامه داردکه مردم این کشور از واقعیتها بی خبر هستند.مردم امریکا کاملا از مسائل اصلی کشورشان دورمانده اند.انها فقط بر مسائل شخصی خودشان متمرکز شده اند که موضوعاتی در کانون توجه انها قرار دارد که گروههای لابی کننده برایشان تعیین می کنند.در این میان، تلاشهای زیادی می شود تا هزینه های دولتی امریکا در بخشهایی کاهش پیدا کند که به نفع طبقات اسیب پذیر جامعه امریکا است.درست در همین شرایط، طرحهایی اقتصادی و مالی در امریکا اجرا می شود که نتیجه ای ندارد.