خرید النگو در آمريكا هم رياضت اقتصادي لازم است

یک نویسنده امریکایی اذعان کرد اوضاع اقتصادی امریکا وحشتناک است. به گزارش شبکه تلویزیونی پرس تی وی، پال استریت گفت: جناح راست افراطی در امریکا سیاستهایی را در عرصه اقتصادی کشور تبیین و اجرا کرد که نتیجه ان مشکلات اقتصادی و مالی جاری امریکا است.درواقع، اقتصاد امریکا نابود شده است.اوضاع اقتصادی امریکا وحشتناک است.افزایش بیکاری در کشور موید همین مساله است.شاخصهای دیگر اقتصادی نیز گویای ان است که امریکا بدترین دوران اقتصادی اش را سپری می کند.شاید لازم باشد در امریکا نیز همانند اروپا، سیاست ریاضت اقتصادی اجرا شود.طرحهای محرک اقتصادی باراک اوباما،رئیس جمهور امریکا نیز بی نتیجه بوده است.واقعیت ان است که بخش اعظم ثروت در امریکا در اختیار کمتر از یک درصد از کل جمعیت کشور است و انها هرکاری که می خواهند انجام می دهند.نویسنده امریکایی در ادامه افزود: راه حلهای زیادی برای حل مشکلات اقتصادی امریکا ارائه می شود اما بعید است این راه حلها نتیجه چندانی به همراه داشته باشد.باراک اوباما طرحها و وعده های زیادی را برای بهبود اوضاع اقتصادی امریکا مطرح کرده بود اما نتوانسته است به وعده هایش عمل کند.اوباما وعده ایجاد تغییرات را داده بود اما به هیچ وجه از این اصلاحات و تغییرات خبری نیست.مردم امریکا از اوباما بخاطر عمل نکردن به وعده هایش سرخورده شده اند.نتیجه سیاستهایی که در امریکا اجرا شده این بوده است که ثروتمندان امریکا ثروت بیشتری به دست اورده اند و روز به روز بر فقر طبقات فقیر در امریکا افزوده شده است.