خرید النگو گاز فاز 10 پارس جنوبي فردا وارد مدار مي‌شود

با نصب تجهيزات سرچاهي 6 حلقه چاه در فاز 10 ميدان گازي پارس جنوبي، گاز اين فاز به‌ميزان 600 ميليون فوت مكعب در روز معادل روزانه 17 ميليون متر مكعب فردا جمعه وارد مدار مي‌شود.به گزارش خبرنگار اقتصادي خبرگزاري فارس، با وجود افتتاح پالايشگاه‌هاي فازهاي 9 و 10 پارس جنوبي گاز اين دو فاز به دليل كامل نشدن حفاري چاه‌ها و همچنين كمبود تجهيزات پيچيده سرچاهي هنوز به طور كامل وارد مدار نشده است.پيش از اين تنها 7 حلقه چاه از فاز 9 وارد مدار توليد شده بود و پالايشگاه اين دو فاز براي تصفيه گاز ترش فازهاي 6 و 7 و 8 ميدان عظيم پارس جنوبي به كار گرفته مي‌شد.براين اساس با وارد مدار توليد شدن اين 6 حلقه چاه در فاز 10 با فرض توليد متوسط 100 ميليون فوت مكعب در هر حلقه چاه، 600 ميليون فوت مكعب به توليد گاز اين ميدان افزوده خواهد شد.در عين حال گاز چاه‌هاي باقي‌مانده فاز 9 با تأمين تجهيزات سرچاهي تا آذرماه سال جاري وارد مدار خواهد شد و پيش‌بيني مي‌شود چاه‌هاي باقي‌مانده فاز 10 نيز تا پايان سال جاري يا اوايل سال آينده وارد مدار توليد شوند.با توليد 600 ميليون فوت مكعب گاز از فاز 10 پارس جنوبي اين گاز وارد پالايشگاه فازهاي 9 و 10 مي‌شود و به همين ميزان از گاز ترش فازهاي 6 و 7 و 8 كه پيش از اين در پالايشگاه فازهاي 9 و 10 تصفيه مي‌شد براي تزريق به ميدان نفتي آغاجاري اختصاص خواهد يافت كه البته احتمالاً با افزايش مصرف گاز در زمستان اين ميزان گاز در ظرفيت خالي فعلي پالايشگاه‌هاي گازي كشور تصفيه و وارد مدار مصرف مي‌شود.