خرید النگو کشوری که تورم ۲ رقمی دارد نمی‌تواند تعطیلاتش را افزایش دهد

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:
کشوری که رشد اقتصادی صفر و تورم دو رقمی دارد نمی تواند تعطیلاتش را
افزایش دهد.

به گزارش خانه ملت، “نصرالله ترابی قهفرحی”
در خصوص افزایش تعطیلات ثابت کشور گفت: تعطیلات در ایران را نباید با
کشورهای دیگر مقایسه کرد، با تعطیلی روزهای ۵ شنبه در هفته ۲ روز تعطیلی
خواهیم داشت که ۲ روز تعطیلی در ایران را نمی توان اجرایی کرد.

نماینده مردم شهرکرد در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:
اگر مردم ما هم از نظر رفاهی و اقتصادی آنقدر تامین بودند که می‌توانستند ۵
روز کار کنند و ۲ روز استراحت، خوب بود اما شرایط اقتصادی و اجتماعی ما
این اجازه را نمی‌دهد .

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی با تصریح بر اینکه
رشد اقتصادی ما نمی تواند جوابگو باشد و افزایش تعطیلات کشور را با مشکلات
بیشتری مواجه می کند گفت: نسخه تعطیلی پنجشنبه‌ها را دولت فقط می‌تواند
برای کارمندان بپیچد اما بخش خصوص و کارخانه ها نمی‌توانند به آن عمل کنند.

 ترابی افزود: در کشور اگر کارخانه دار کار نکند نمی
تواند وام های خود را پرداخت کند ، کسی که شغل آزاد دارد مگر می تواند پنج
شنبه ها را تعطیل کند؟ این نسخه را فقط برای ۲ میلیون کارمند می توان نوشت
نه برای ۷۰ میلیون جمعیت.

وی تاکید کرد: تعطیلی پنجشنبه ها در کشور فقط  در ظاهر
قضیه زیباست اما در باطن باید سرانه پایین، رشد اقتصادی صفر و تورم بالا را
دید.