خرید النگو کسر خدمت برای فرزندان و براداران آزادگان

 معاون امور مشمولان و معافيت هاي سازمان وظيفه عمومي نيروي انتظامي گفت: يكي از فرزندان و يا براداران آزادگان سرافرازي كه كمتر از سه سال در اسارت بوده اند، به ازاي هر سال اسارت از 6 ماه كسر خدمت بهره مند مي شوند.سرهنگ ‘محمدرضا اكبرحلوايي’ روز جمعه در گفت وگو با خبرنگار اجتماعي ايرنا افزود:يكي از فرزندان يا يكي از برادران آزادگان با بيش از سه سال سابقه اسارت از خدمت دوره ضرورت معاف مي شود.وي يادآور شد: درصورتيكه يكي از فرزندان آزادگان با بيش از سه سال سابقه اسارت از معافيت استفاده اما فوت كرده و يا مهاجرت كرده باشد و تا پايان سال 89 نزد خانواده اش نباشد، فرزند دوم اين آزاده نيز از خدمت دوره ضرورت، معاف مي شود.سرهنگ حلوايي در تشريح مهاجرت اظهار داشت: منظور از مهاجرت فرزند آزاده، سكونت وي در خارج از حوزه استحفاظي فرمانداري شهرستان محل سكونت خانواده آزاده (پدر يا مادر) مي باشد.معاون امور مشولان و معافيت ها، در خصوص آزادگاني كه مدت اسارت آنان كمتر از سه سال است، گفت: يكي از فرزندان يا برادران اين عزيزان، به ازاي هر يك سال اسارت از 6 ماه كسر خدمت بهره مند خواهند شد.وي تصريح كرد: فرزند يا برادر آزادگاني كه سابقه اسارتشان كمتر از يكسال باشد، از امتياز كسر خدمت بهره مند نمي شود.