خرید النگو پرسپولیسی ها 2 برابر استقلالی ها هستند!

به گزارش خبرآنلاین؛ برنامه 90 ، نام علی کریمی ، مهدی رحمتی ، امیر قلعه نویی و علی دایی را گذاشته بود تا بداند کدامیک از این ها بمب فصل بودند و به عکس بازار نقل و انتقالات ، این علی کریمی بود که با کسب 49 درصد از مجموع 2میلیون 200 هزار شرکت کننده در نظرسنجی 90 ، بهترین خرید لیگ لقب بگیرد. اتفاقی که برای چندمین بار در 90 تکرار می شد تا مشخص شود تعداد پرسپولیسی ها بیشتر از استقلالی ها است. هر بار یک استقلالی و یک پرسپولیسی رودرروی هم قرار می گیرند تا با رای مردم ، انتخاب شوند ، این گزینه پرسپولیسی است که رای می آورد. نکته جالبتر این بود که علی دایی هم در لحظات آخر از قلعه نویی پیش افتاد و با 13 درصد ، بالاتر از قلعه قرار گرفت که 12 درصد آرا را کسب کرد.