خرید النگو پاداشهای میلیونی مخابرات قانونی است

رئیس کمیته مخابرات مجلس از بررسی مشکل اپراتور سوم تلفن همراه کشورمان در مجلس خبر داد.به گزارش مهر علی مطهری در پاسخ به سئوالی در خصوص موضع مجلس در برابر مشکلات اپراتور سوم تلفن همراه کشورمان گفت: در آینده نزدیک مشکلات مربوط به شرکت تامین تله کام در مجلس مورد بررسی نمایندگان قرار گرفته و در این زمینه تصمیم گیری خواهد شد.وی زمان واگذاری و نیز عملکرد ناموفق شرکت تامین تله کام بعد از تعیین تکلیف و قرار گرفتن در زیرمجموعه سازمان تامین اجتماعی را دو مشکل عمده اپراتور سوم تلفن همراه کشورمان بیان کرد و گفت: تا کنون مجلس به صورت مستقیم به این بحث ورود پیدا نکرده بود ولی در نظر دارد مشکل این اپراتور را در آینده نزدیک بررسی و درباره آن تصمیم گیری کند.امکان افزایش پهنای باند بدون مشکل فنی وجود داردمدیرعامل سابق شرکت مخابرات آذربایجان غربی درباره وعده های مسئولان درباره افزایش پهنای باند اینترنت نیز تصریح کرد: امکان تحقق این ارتقا بدون هرگونه مشکل فنی وجود دارد اما  راحت ترین مسیر برای تهدید کشورمان توسط دشمنان همین فضاست و مسئولان به همین خاطر با احتیاط عمل می کنند.علی مطهری با اذعان به اینکه استفاده حداکثری از فضای اینترنت به دلیل همین تهدیدات سیاسی، اخلاقی و امنیتی میسر نیست، تصریح کرد: برای در کنترل داشتن فضای اینترنت باید دارای شبکه داخلی باشیم که این کار را وزارت ارتباطات انجام می دهد.ودیعه با خصوصی سازی مخابرات به “هزینه اشتراک” تبدیل شده استرئیس کمیته مخابرات مجلس در بخش دیگری از این گفتگو با تاکید بر اینکه موضوع ودایع تلفن ثابت و همراه بحثی فقهی بوده و از حوزه اظهارنظر نمایندگان مجلس خارج است، گفت: ودایع با خصوصی سازی مخابرات تبدیل به هزینه اشتراک شده و مشترکان می توانند هنگام تحویل تلفنشان، این هزینه را دریافت کنند.وی افزود: هنگام خصوصی سازی شرکت مخابرات بحث هایی دایر بر اینکه مخابرات اساساً دولتی است یا خیر، صورت گرفت و هنوز هم این معما وجود دارد که مخابرات دولتی بود یا این شرکت با پول مردم شکل گرفته است.مطهری اظهار داشت: به خاطر همین ابهامات، بحث ودایع در طرح تحقیق و تفحص آورده شد ولی برای جلوگیری از ایجاد تنش از قالب سوال خارج و تبدیل به بررسی شد که موضع گیری ها در این خصوص متفاوت بود.مخابرات، برنامه تعدیل نیرو ندارداین نماینده مجلس همچنین برخی اظهارات که گفته می شود مخابرات برنامه گسترده ای برای تعدیل نیرو دارد را رد کرد و گفت: به عنوان نماینده ای که در جریان امر هستم با قاطعیت می گویم که این شرکت چنین برنامه ای در دستور کار ندارد زیرا تعدیل نیرو توسط مخابرات تبعات اجتماعی دامنه داری دارد.مطهری، در عین حال بروز برخی تغییر و تحولات در شرکت مخابرات از جمله در حوزه نیروی انسانی را به خاطر ماهیت خصوصی بودن این شرکت اجتناب ناپذیر دانست و گفت: اکنون سیستم های دیجیتالی نیاز به تراکم نیرو مانند سابق را از بین برده و لذا باید مدیران درباره نیروی انسانی، تصمیمی بینابین اتخاذ و اجرا کنند.تداوم طرح موبایل روستایی توجیه اقتصادی نداشت  رئیس کمیته مخابرات مجلس درباره علل ادامه نیافتن اجرای طرح تامین نیاز مخابراتی روستاها با موبایل اظهار داشت: با خصوصی سازی شرکت مخابرات این طرح فاقد توجیه اقتصادی شناخته شد و تداوم ارائه این خدمت به وسیله مخابرات ممکن نگردید.مطهری با بیان اینکه گام نخست برای اجرای هر طرح برای یک شرکت خصوصی سودآوری آن طرح است، ادامه داد: زمانی که مخابرات یکپارچه بود تامین نیاز مخابراتی روستاها با موبایل ارائه می شد ولی وقتی این شرکت خصوصی شد خدمت مورد اشاره به خاطر هزینه های بالا، فاقد توجیه اقتصادی شناخته شد.نماینده شبستر در پاسخ به این سوال که تکلیف روستاهای محروم از خدمات مخابراتی با عدم تداوم اجرای طرح موبایل روستایی چیست، گفت: برای رفع این نیازمندی، بودجه خاصی تحت عنوانUSO )یو اس او) یا بودجه خدمات اجباری عمومی توسط دولت در اختیار وزارت ارتباطات قرار گرفته تا در منطقه ای که امکان ارائه خدمات توسط مخابرات وجود ندارد، هزینه شده و این خلاء پر شود.پرداخت پاداش50میلیون تومانی در مخابرات صحت داردرئیس کمیته مخابرات مجلس در پاسخ به سئوالی درباره قانونی بودن یا نبودن پرداخت پاداش های 50 میلیون تومانی برای اعضای هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران اظهار داشت: این میزان پاداش به دلیل خصوصی بودن مخابرات قانونی است و پرداخت هم می شود.وی گفت: اعضای هیئت مدیره مخابرات مطابق قانون اختیار دارند نسبت به برقراری پاداش برای خود و سایر مدیران و کارکنان اتخاذ تصمیم کرده و آن را عملیاتی کنند.مطهری افزود: نظارت بر مخابرات تنها در قالب صدور پروانه توسط سازمان تنظیم مقررات می تواند اعمال شود و مجلس در این زمینه هیچ قدرت مانوری ندارد.