خرید النگو هشدار به لیدرهای طرفدار دایی

خبرآنلاین: لیدرهای حامی باشگاه از لیدرهای حامی دایی خواستند تا از حضور در تمرینات بپرهیزند. دو دستگی میان دو سر دسته لیدرهای پرسپولیس سبب شده تا گروه تحت نظر باشگاه برای حفظ آرامش تیم از لیدر قدیمی حامی دایی بخواهد گروهش را از حضور در تمرینات تیم منع کند. گروه لیدرهای حامی رضا شاهانی که طرفداران دایی نام گرفته اند از سوی گروه مشوقان باشگاه درخواستی دریافت کرده اند که برای جلوگیری از احتمال ایجاد درگیری ، به تمرینات تیم نروند بگذارند شاگردان حمید استیلی با آرامش برای بازی با شاهین آماده شوند. نکته جالب اینجاست که سال قبل هم علی دایی گروهی از لیدرهای باشگاه را از حضور در اطراف اردو منع کرده بود و نمی گذاشت در تمرینات شرکت کنند.