خرید النگو نیت عربستان از خرید تانک‌های لئوپارد

دیپلماسی ایرانی نوشت:رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور که با خبرگزاری مهر گفتگو می‌کرد، درباره تصمیم دولت آلمان مبنی بر تحویل 200 تانک لئوپارد2 به عربستان سعودی، گفت: غربی‌ها با مهندسی و اجرای پروژه ایران هراسی طی سالهای اخیر در صددند فریبکارانه خود را ناجی کشورهای عربی منطقه معرفی کنند و از این طریق آنها را هراسان و هولناک به خرید تسلیحات و تجهزات نظامی‌برای آمادگی برای آنچه خطر ایران می‌خوانند، ترغیب و وادار سازند.وی اضافه کرد: پشت پرده فروش تانک‌های لئوپارد2 آلمان‌ها به عربستان سعودی همین تحلیل را تقویت می‌کند که آنها می‌خواهند در راستای یک جنگ تحمیلی “آمریکایی-صهیونیستی” احتمالی از این تانک‌ها علیه جمهوری اسلامی‌ایران استفاده کنند.به گفته معاون فرهنگی ستادکل نیروهای مسلح، تصمیم آلمانها برای تحویل جنگ افزارها و تجهیزات پیشرفته نظامی‌به عربستان به ارزش 8/1 میلیارد یورو گرچه با انتقادهایی از سوی تحلیل گران و گروههای حقوق بشری روبه روشده است اما اصرار بر این کار نشان می‌دهد فراتر از پروژه ایران هراسی چه بسا اهداف و مسائل دیگر را دنبال کنند.وی نگرانی از شعله ورتر شدن آتش اعتراض و قیام‌های مردمی‌در داخل کشور عربستان را نیز از دلایل جدی رضایت حکومت شاهزاده‌ها به خرید ابزار و ادوات جنگی معرفی و خاطرنشان کرد: آل سعود بیمناک از گسترش انقلابی فراگیر و مردمی‌در سراسر عربستان سعودی درصددند به دروغ احتمال استفاده از این تانکها برای سرکوب تظاهرات مردمی‌که در پی دموکراسی و آزادی در تعیین سرنوشت خود هستند را در افکار عمومی‌و نزد آگاهان مستقل سیاسی و حقوق بشری را منتفی سازند و آن را به سمت مقابله با تهاجم خارجی و یا اقدام علیه یک تهدید بیرونی نشانه روی کنند.جزایری گسترش زرادخانه‌های نظامی‌عربستان را حاصل خیال بافی‌ها و دشمن تراشی‌های مجازی غربی‌ها به ویژه امریکا، انگلیس، فرانسه و برآوردهای ساختگی آنها برای ریاض دانست و گفت: آل سعود در صدد است این اقدام را در راستای بازدارندگی قوای نظامی‌خود توجیه کند اما تلاش برای مجهز شدن عربستان و برخی دیگر از کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس به پیشرفته ترین ماشین‌های جنگی امروز دنیا، در راستای حفاظت از منافع نظام سلطه و عطش سیری ناپذیر آنان در غارت منابع انرژی حوزه خلیج فارس است. شواهد نشان می‌دهد غربی‌ها تحت لوای پروژه ایران هراسی و آنچه آنها برای مقابله با اندیشه انقلاب اسلامی‌و تفکر شیعی تجویز می‌کنند انبارهای نظامی‌خود را بر روی کشورهای عربی منطقه گشوده اند و درحال ماهیگیری و جذب درآمدهای ناشی از سود معاملات فروش تجهیزات و جنگ افزارهای نظامی‌با این کشورها هستند تا از این طریق نیز بتوانند مقداری از ورشکستگی اقتصادی رو به تزاید امروز خود بکاهند.رئیس ستاد تبلیغات دفاعی کشور با اشاره به اینکه رسانه‌های معتبر غربی دلیل اصلی اقدام اخیر دولت آلمان در فروش تانک‌های لئوپارد به عربستان را موافقت و چراغ سبز آمریکا و رژیم صهیونیستی با انعقاد این قرارداد دانسته اند ، تاکید کرد: این اقدام انتقادهای شدیدی را در جامعه آلمانی برانگیخته و آن را حتی مغایر با سیاست‌های نظامی‌برلین پس از جنگ جهانی دوم قلمداد کرده اند، براین اساس به نظر می‌رسد روند حوادث و تحولات منطقه ای و نگرانی از آینده باعث انجام چنین ریسکی از سوی آنها شده است.سردار جزایری همچنین گفت: تحولات انقلابی منطقه گویای آن است که تجهیزات پیشرفته نظامی‌میراثی است که در آینده نزدیک انقلابیون از آنها بهره مند خواهند شد.چندی پیش یک رسانه غربی – خبرگزاری اینترپرس سرویس- در گزارشی امریکا و رژیم صهیونیستی را پشت پرده فروش تانک‌های لئوپارد آلمان به عربستان سعودی معرفی کرد و مدعی فروش این جنگ افزارها در جهت استفاده علیه ایران شد.