خرید النگو نرخ بهره بانک مرکزي اروپا بدون تغيير، 1.05 %

نرخ بهره بانک مرکزی اروپا تغییر نکرد.به گزارش شبکه خبری یورونیوز، سیاست گذاران بانک مرکزی اروپا در نشست روز پنج شنبه خود تغییری در نرخ بهره ندادند و نرخ بهره بانک مرکزی اروپا همچنان یک و پنج دهم درصد خواهد بود. بحران بدهی در برخی کشورهای منطقه مانند ایتالیا و اسپانیا سبب شد بانک مرکزی اروپا تغییری در نرخ بهره خود ایجاد نکند.