خرید النگو منشا بزرگترين حملات سايبري شناسايي شد

شركت امنيتي – رايانه اي ‘مك آفي’ اعلام كرد: كارشناسان اين شركت، عوامل بزرگترين مجموعه حمله هاي سايبري را كه شامل نفوذ در شبكه هاي 72 سازمان مهم از جمله سازمان ملل متحد، دولت ها و شركت هاي معتبر سراسر دنيا بود، شناسايي كرده اند.به گزارش ايرنا شبكه خبري ‘تايمز هند’ روز پنجشنبه نوشت: شركت امنيتي ‘مك آفي’ كه از اين ورود بدون اجازه پرده برداشته است، اعلام كرد يك ‘بازيگر دولتي’ پشت اين حمله قرار دارد.’تايمز هند’ نوشت: اين شركت امنيتي رايانه اي هيچ نامي را فاش نكرد.يك كارشناس امنيتي كه در حوزه نفوذ اينترنتي كار مي كند گفته است شواهد حاكي از آن است كه منشاء اين حملات به چين باز مي گردد.فهرست طولاني قربانيان نفوذ اينترنتي در پنج سال اخير شامل دولت هاي آمريكا، تايوان، هند، كره جنوبي، ويتنام و كانادا، اتحاديه كشورهاي جنوب آسيا ‘آ.سه.آن’، كميته بين المللي المپيك و تعدادي از شركت ها از پيمانكاران دفاعي تا سرمايه گذاران فناوري پيشرفته است.’دميري آلپروويتچ’، قائم مقام امور تحقيقات شركت امنيتي ‘مك آفي’ در گزارش 214 صفحه اي خود كه روز چهارشنبه منتشر شد، نوشت: در سال 2008 ميلادي نفوذگرهاي اينترنتي به سامانه دبير كل سازمان ملل متحد در ‘جنوا’ ايتاليا دست پيدا كردند، اما اين موضوع تا دو سال مخفي ماند.شبكه خبري تايمزهند نوشت : آنچه درباره همه اين داده ها اتفاق افتاد، هنوز تا حد زيادي به صورت يك پرسش بي پاسخ باقي مانده است.