خرید النگو ممنوعيت برداشت آب در چهارمحال و بختياري

برداشت آب از 10 دشت بزرگ آبی و 95 درصد چاههای آبی چهارمحال و بختیاری ممنوع شد. معاون حفاظت و بهره برداری شرکت آب منطقه ای چهارمحال و بـختیاری گفت: برداشت آب از دشتهای شهرکرد ، فرادنبه ، سفید دشت ، کیار ، فلارد ، لردگان ، خانمیرزا ، جونقان ، فارسان و جمال لردگان ممنوع شد. عبدالله فاضلی افزود:هم اکنون در چهارمحال و بختیاری بیش از 3600 حلقه چاه آبی وجود دارد که 95 درصد آنها در این ده دشتها واقع شده اند.وی گفت:‌ این چاهها بیش 77 درصد آب بخش کشاورزی ،20 درصد آب آشامیدنی و3 درصد آب مورد نیاز بخش صنعت و خدمات این استان را تامین می کردند. وی با اشاره به کاهش بیش از چهار برابری سطح بارندگی در این استان گفت: با کاهش بارندگیها ضخامت لایه های آبرفتی و سطح چاهها و سفره های زیرزمینی این استان سطح آب در آبخوان های استان 30 درصد کاهش یافته و حجم مخازن آب زیرزمینی نیز کم شده است به نحوی که نیاز به کف شکنی و جابجایی محل دارند. با ممنوعیت برداشت آب از این دشت ها و چاهها بسیاری از کشاورزان و صنعتگران و مردم برای تامین آب مورد نیاز دچار مشکل شده اند.